Συμμετοχή της ΣΙ στην 7η Διεθνή Εβδομάδα Στρατιωτικών Ακαδημιών

Από την Τρίτη 1 έως και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), αποτελούμενη από έναν Αξιωματικό και δύο (2) τεταρτοετείς Ίκαρους, συμμετείχε στην 7η Διεθνή Εβδομάδα (7th International Week) Στρατιωτικών Ακαδημιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Ακαδημία της Δημοκρατίας της Νοτίου Κορέας (ROKAFA), στην Cheongju.