Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/16 της 111ΠΜ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ – ΑΔΑ: 7Ψ856-5ΛΒ

H 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με διενέργεια διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 3.374,91 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου, για χρονικό διάστημα από 01/01/17 έως 31/12/20.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ψ856-5ΛΒ