Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας υπ’ αριθμ. 02/16 της 123ΣΤΕ, για την Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-601 της 350ΜΚΒ – ΑΔΑ: 6ΥΝΩ6-ΟΝ5

Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ) ανακοινώνει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-601 της 350ΜΚΒ στο Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ» και περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση του ισογείου του υφισταμένου συνεργείου (Μ-601) της 350ΜΚΒ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 374.108,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΥΝΩ6-ΟΝ5