Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 115/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συσσωρευτών – ΑΔΑ: ΨΕΔ36-ΥΙΛ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει τη μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 115/16, με αντικείμενο την προμήθεια συσσωρευτών για ανάγκες των UPS Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αξονικού Τομογράφου και Ψηφιακού Αγγειογράφου του 251ΓΝΑ, με τροποποίηση των όρων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΔ36-ΥΙΛ