Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/16 της 350ΠΚΒ, για την Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών – ΑΔΑ: ΩΖΩΖ6-ΨΧ5

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ανάδειξη πλειοδότη με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές που θα αναλάβει έναντι μηνιαίου μισθώματος, την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής (θερμά και ψυχρά) – ψυχρών ποτών (αναψυκτικών) – εμφιαλωμένου νερού και snacs, καθώς και την τροφοδότηση αυτών με τα απαραίτητα είτε προς παρασκευή είτε προς πώληση ειδών. Το ετήσιο εκτιμώμενο ύψος του μισθώματος για το σύνολο των αυτόματων πωλητών που καθορίζονται στους παρόντες όρους ανέρχεται σε 12.996,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΩΖ6-ΨΧ5