Απονομή Πτυχίων 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς Σχολείου Επιτελών Πυρασφάλειας και Προϊσταμένων Πυροσβεστικών Σταθμών ΠΑ έτους 2016

Από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, η εκπαίδευση της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιτελών Πυρασφάλειας και Προϊσταμένων Πυροσβεστικών Σταθμών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ).

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν έξι (6) στελέχη, εκ των οποίων πέντε (5) από την ΠΑ, και ένα (1) από το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα πτυχία στους εκπαιδευθέντες επέδωσε ο Διοικητής του Σχολείου, Αντισμήναρχος (ΤΟΠ) Γεράσιμος Καραδήμας.