Φωτογραφίες από την Τελετή Αποφοίτησης της 2ης/2016 Μικτής Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΟΤ