Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού 02/16 της 133ΣΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: 66ΡΔ6-06Χ

Η 133 Σµηναρχία Μάχης (133ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων υλικών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΡΔ6-06Χ