Διενέργεια Διαπραγμάτευσης υπ’ αριθμ. 3/16 του ΚΕΔΑ/Ζ, για την παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΖ1Β6-ΩΓ8

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, υπ’ αριθμ. 3/16 του ΚΕΔΑ/Ζ, με ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 200 προσφύγων και μεταναστών, που στεγάζονται στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα της ΠΕ Αττικής, προς κάλυψη έκτακτης, κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖ1Β6-ΩΓ8