Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) στη Σχολή Ικάρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 – ΑΔΑ: 646Ω6-ΞΨΟ

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) προκηρύσσει την πρόσληψη μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (ΜΑ), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή Διδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.