Διεξαγωγή Εκστρατείας με Θέμα «Πρώτες Βοήθειες»

Στο πλαίσιο διαρκούς επιδίωξης εμπέδωσης «Παιδείας Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους» σε όλο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), θα διεξαχθεί, από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους (ΚΕΑΠΕ), εκστρατεία ενημέρωσης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σχετικά με τις «Πρώτες Βοήθειες».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.haf.gr/staff/flight-ground-safety/first-aid-campaign/ και στον ιστοχώρο του ΚΕΑΠΕ εντός του δικτύου ΔΙΟΛΚΟΣ (MIS).