Ετήσια Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), παρουσία του Διοικητή της, Υποπτέραρχου (Ι) Συμεών Αστρεινίδη, η ετήσια ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση του έργου της Διοίκησης για το έτος 2016 και η πορεία υλοποίησης των τεθέντων στόχων, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν, εκτός των Διοικητών, εκπρόσωποι από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.