Φωτογραφίες από τη Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2015-16 και Πρωτευσάντων σε ΑΕΙ και Παραγωγικές Σχολές της ΠΑ