Φωτογραφίες από τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από την Μπάντα της ΠΑ και τη Μικτή Χορωδία Ενόπλων Δυνάμεων στον Αρχηγό ΓΕΑ