Λειτουργία Λέσχης Αξιωματικών Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας

Το Σαββάτου 31 Δεκεμβρίου 2016 και την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017, η Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας, δεν θα εξυπηρετεί τα μέλη της.