Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκµετάλλευση Κυλικείων ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ – ΑΔΑ: Ω1ΕΚ6-7ΨΧ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης κυλικείων ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκτιµάται σε ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000,00 €).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΕΚ6-7ΨΧ