Ιστορικό Εκλογής (Έκδοση 2η) Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο “Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων”

Ανάρτηση ιστορικού εκλογής (έκδοση 2η) μέλους ΔΕΠ στην ΣΙ, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, για το γνωστικό αντικείμενο “Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων”.