Προκήρυξη Συνοπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 02, 03, 04, 06, 07, 08/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:

Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 02/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια δραστικής ουσίας TRASTUZUMAB PD.C.SO.IN 150MG/VIAL , για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΠΗ6-Μ0Π

Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 03/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια δραστικής ουσίας ADALIMUMAB PF.SYR 40MG/0,8ML  για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΟΨ6-ΓΧ1

Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 04/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια της δραστικής ουσίας BORTEZOMIB INJ.SOL 3,5MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4926-ΚΕΤ

Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 06/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια της δραστικής ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL.INF 50MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΑ56-ΠΛΣ

Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 07/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια της δραστικής ουσίας GOLIMUMAB IN.SO.PF.P 50MG/0,5ML PENx0,5ML, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΦΓ6-ΡΙ4

Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 08/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια των δραστικών ουσιών POVIDONE-IODINE CUT.SOL 10% FLx240ML, ATAZANAVIR SULPHATE CAP 300MG/CAP, FIDAXOMICIN TAB 200MG, REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE PD.CSO.J.F. 2MG/VIAL , για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩ996-ΤΦΓ