Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/1/2017

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωση πολιτών στη περιοχή της Νήσου Σκοπέλου.

Συμπληρώθηκαν 5,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.