Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/1/2017

Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΕΜΒ LEG-484 διατέθηκε για μεταφορά μοσχευμάτων και ιατρικής ομάδας από το Ηράκλειο στην Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη σε Ιωάννινα και Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 βράφος από το Ηράκλειο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,6 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.