Φωτογραφίες από τη Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ των ΗΑΕ