Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Αεροπορικής Ιατρικής

Το Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Αεροπορικής Ιατρικής θα πραγματοποιηθεί από 20-2-2017 έως και 22-2-2017 στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής.