Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2017 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 786Ι6-3ΙΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2017 για την περιοδική προμήθεια διαφόρων λοιπών αρτοσκευασμάτων (σύμφωνα με Άρθρο 114 του ΚΤΠ), διαφόρων αρτοσκευασμάτων ζαχαροπλαστικής και απλών αρτοσκευασμάτων (σύμφωνα με Άρθρα 114 & 113 του ΚΤΠ αντιστοίχως), για ανάγκες τροφοδοσίας κυλικείων – πρατηρίου – λεσχών 115 Π.Μ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 786Ι6-3ΙΕ