Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/17 του MTA, για την εκμίσθωση υποστέγου ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του υπόστεγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 500τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από 28.12.2016 έως 27.12.2020, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.