Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/17 του MTA, για την εκμίσθωση 240 ελαιοδέντρων Ε/Χ Α/Δ Αγχιάλου

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 240 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου για χρονικό διάστημα από 01.02.2017 μέχρι 31.01.2021, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.