Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη υπ’ αριθμ. 2/17 της 114ΠΜ, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης προσφύγων – μεταναστών στις Δομές της Ριτσώνας και των Οινοφύτων – ΑΔΑ 665Φ6-Ω5Υ

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη υπ’ αριθμ. 2/17 της 114ΠΜ, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εννέα (9) ημερών στις Ανοικτές ∆οµές Προσωρινής Φιλοξενίας επτακοσίων σαράντα (740) Προσφύγων και Μεταναστών στη Ριτσώνα και εξακοσίων ογδόντα (680) Προσφύγων και Μεταναστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 665Φ6-Ω5Υ