Δημιουργία Ομάδων Ψυχοεκπαίδευσης – Υποστήριξης Φροντιστών Ασθενών με Νευρολογικά Νοσήματα

H Ψυχιατρική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ), πρόκειται να οργανώσει, στο πλαίσιο επέκτασης των δράσεων της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, ομάδες ψυχοεκπαίδευσης -υποστήριξης φροντιστών ασθενών με νευρολογικά νοσήματα (άνοια, Parkinson κλπ.).

Για συμμετοχή στις ομάδες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο θεράποντα Νευρολόγο Ιατρό. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στο 251 ΓΝΑ κάθε 15 ημέρες και θα είναι δωρεάν.

Η Διασυνδετική Ψυχιατρική είναι ο κλάδος της Ψυχιατρικής που ασχολείται με τη διασύνδεση της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής και εφαρμόζεται στα Γενικά Νοσοκομεία.