Ενημέρωση επί Θεμάτων Α’ Βοηθειών στο ΓΕΑ

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, στο Γενικό Επιτελείο  Αεροπορίας (ΓΕΑ) στην αίθουσα  «Αντισμήναρχος (Ι) Μαρίνος Μητραλέξης», διάλεξη, στο πλαίσιο της εξάμηνης εκστρατείας Α’ Βοηθειών που διεξάγεται από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, από Ιατρό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας σε θέματα Α’ Βοηθειών και για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος εξαμήνου, σειρά σχετικών διαλέξεων σε όλες τις Μονάδες της ΠΑ.