Ετήσια Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΚ

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη  Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων (ΔΑΚ), παρουσία του Διοικητή της, Σμηνάρχου (Ε) Νικολάου Δ. Παπαδή, η ετήσια ενημέρωση Διοικητών Μονάδων Στρατού Ξηράς και Πολεμικής Αεροπορίας της ΔΑΚ.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση των μείζονων θεμάτων της Διοίκησης, ο απολογισμός έργου για το 2016, ο καθορισμός στόχων για το 2017 και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον Διοικητή ΔΑΚ.