Φωτογραφίες από το 26ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο στο 251ΓΝΑ