Φωτογραφίες από την Ολοκλήρωση Εργασιών 5oυ Συνεδρίου Αεροπορικής Ισχύος