Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών – ΑΔΑ: ΩΙΦΙ6-16Μ

H Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 6-3-2017 έως 30-9-2017 για το μάθημα της ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Κλασικός Αθλητισμός – Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΦΙ6-16Μ

Δείτε εδώ την Προκήρυξη