Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών στους Αποφοίτους του 1ου Σεμιναρίου Δομικής Ακεραιότητας Αεροσκαφών F-16

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, στο Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ),  η τελετή απονομής πιστοποιητικών φοίτησης στους εκπαιδευθέντες του 1ου Σεμιναρίου Δομικής Ακεραιότητας Αεροσκαφών F-16.

Τα πιστοποιητικά επέδωσε ο Διοικητής του ΕΤΗΜ, Σμήναρχος (ΜΗ) Ανδρέας Αργυρίου.