Θεώρηση Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας για το Έτος 2017

Σας ενημερώνουμε ότι για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ είναι απαραίτητη η θεώρηση για το έτος 2017 των Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας των υπόχρεων θεώρησης σύμφωνα με συνημμένη διαταγή.

Η θεώρηση πραγματοποιείται από τα Τμήματα Στρατιωτικού Προσωπικού των Μονάδων βάσει οδηγιών που έχουν σταλεί και θα διαρκέσει από την Δευτέρα 6 Μαρτίου έως την Πέμπτη 13  Απριλίου 2017.