Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 3/17 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Μεταφορά Yγρών καυσίμων εδάφους – ΑΔΑ: 71ΚΜ6-Α2Ν

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 3/17 , με αντικείμενο τη μεταφορά υγρών καυσίμων εδάφους (πετρελαίου – βενζίνης αμόλυβδης), με ειδικά και κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) Δ.Χ ιδιοκτησίας του αναδόχου, από την 871 ΑΒΕΚ και τα ΕΛ.ΠΕ. (Ασπροπύργου) προς τις Μονάδες της ΠΑ σε όλη την επικράτεια.