Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του 3ου ΠΕΚ (Α/Δ Αγχιάλου)

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 1.325 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του 3ου ΠΕΚ (Α/Δ Αγχιάλου), για χρονικό διάστημα από 01.07.2017 μέχρι 30.06.2021, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.