Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 4/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός (1) Βιολογικού Θαλάμου Ασφαλείας Κάθετης Νηματικής Ροής – ΑΔΑ: ΩΙ776-ΟΧ8

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 4/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Βιολογικού Θαλάμου Ασφαλείας Κάθετης Νηματικής Ροής για τις Ανάγκες Κατασκευής της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙ776-ΟΧ8