Φωτογραφίες από την συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ Ρουμανίας