Φωτογραφίες από την συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ της Ο.Δ Γερμανίας