Φωτογραφίες από τη Συνάντηση Α/ΓΕΑ με τον Υποδιοικητή της EUCOM