Κατάταξη 1000 Οπλιτών Ο.Β.Α στις ΕΔ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίστηκε ότι 1000 οπλίτες βραχείας περιόδου θα καταταχθούν το έτος 2017 με δυνατότητα παραμονής έως τρία χρόνια.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση