Φωτογραφίες από την Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης του 251ΓΝΑ