Φωτογραφίες από τη Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ του Ηνωμένου Βασιλείου