Φωτογραφίες από τη Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον Επικεφαλής και Αντιπροσωπεία του ODC