Φωτογραφίες από την Eκδήλωση προς Τιμήν Αποχωρούντων Ανωτάτων Αξιωματικών