Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού 03/17 της 206 ΠΑΥ, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Στέγασης Σμήνους Υποστήριξης Πτήσεων ΜΣΑ στο Α/Δ Ελευσίνας» – ΑΔΑ: ΩΙΙΣ6-Λ77

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Στέγασης Σμήνους Υποστήριξης Πτήσεων ΜΣΑ στο Α/Δ Ελευσίνας», με προϋπολογισμό 447.396,00 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΙΣ6-Λ77