Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/17 της 120 ΠΕΑ για την προμήθεια σταθεροποιητή έντασης φωτεινής σήμανσης και κονσόλας τηλεχειρισμού του – ΑΔΑ:7ΚΠΠ6-ΔΨ2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/17 της 120 ΠΕΑ για την προμήθεια σταθεροποιητή έντασης φωτεινής σήμανσης και κονσόλας τηλεχειρισμού του.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΠΠ6-ΔΨ2