Υποτροφίες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου μας ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) αποφάσισε να παραχωρήσει υποτροφίες σε μέλη των Ελληνικών ΕΔ, που πρόκειται να μετατεθούν στην Κύπρο και τα οποία δύναται να γίνουν δεκτά στο Πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του 2017.

Επιπλέον μας γνωστοποιήθηκαν τα κατωτέρω:

  • Το συνολικό ύψος των διδάκτρων του ΠΜΣ είναι 10.250 ευρώ.
  • Οι παραχωρηθείσες υποτροφίες είναι έξι (6), ύψους μέχρι και 5.125 ευρώ, με τη δυνατότητα παροχής μεγαλυτέρου αριθμού υποτροφιών ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των αιτήσεων.
  • Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο (2) χρόνια, με μαθήματα που προσφέρονται κατά τις βραδινές ώρες 18:00-22:00.
  • Το ΠΜΣ προσφέρεται στη Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την 21 Απρ. 17, να καταθέσουν τις αιτήσεις και τους φακέλους υποψηφιότητας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κριτήρια εισδοχής, την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ, είναι διαθέσιμες στο συνημμένο (α) όμοιο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.mba.ucy.ac.cy.