Υποβολή Επιθυμιών Θέσεων Ευθύνης Έτους 2017

Υποβολή επιθυμιών τοποθέτησης σε Θέσεις Ευθύνης των στελεχών της ΠΑ για το έτος 2017. Ως ημερομηνία πέρατος υποβολής έχει ορισθεί η 21-03-2017. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται πατώντας εδώ.