Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 17/17, ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ. 1/16 [«Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 Και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π OΗ-13Η»] – ΑΔΑ : ΩΛΗΑ6-89Τ

Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 17/17, ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ. 1/16 [«Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 Και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π OΗ-13Η»]